<div align="center"> <h1>Sylwia - strona psychologiczna</h1> <h3>\&quot;Strona zawiera informacje o nieinwazyjnej analizie osobowości i dziedzinach takich jak: psychografologia, mowa ciała, analiza wypowiedzi, analiza z wyglądu. Ponadto wprowadza w tajemnice astrologii i numerologii.\&quot;</h3> <p>&amp;#8222;psychologia, grafologia, psychografologia, numerologia, astrologia, astropsychologia, ezoteryka, nieinwazyjna analiza osobowości, mowa ciała, analiza wypowiedzi, analiza z wyglądu, doradztwo personalne, rozwój osobowości, nao, kursy i szkolenia</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.nao.za.pl" rel="nofollow">http://www.nao.za.pl</a></p> </div>